OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU 1. Oturum

Vefâtının 30. Senesinde Ekrem Hakkı Ayverdi Hâtırasına...

OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ

SEMPOZYUMU

22-23 Ekim 2014, İTÜ - Taşkışla, 109