Osmanlı Mimarlık Kültürü Sempozyumu

Vefâtının 30. Senesinde Ekrem Hakkı AYVERDİ Hâtırasına...

OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ

SEMPOZYUMU

22-23 Ekim 2014, İTÜ - Taşkışla, 109

Göster 
1 OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU 1. Oturum
2 OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU KONSER
3 OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU 2. Oturum
4 OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU 3. Oturum
5 OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU 4. Oturum
6 OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU 5. Oturum
7 OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU 6. Oturum
8 OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU KAPANIŞ KONUŞMASI
9 OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU Protokol ve Açılış Konuşmaları